הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל ביקר בישיבת מאור התלמוד בורו פארק ונשא דברי תורה וחיזוק בפני תלמידי הישיבה.