קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין כ''ק האדמו''ר מבוטושאן זצוק''ל נכד לחתנו המחנך הרב מרדכי בלוי שליט"א בן לבנו מגיד המישרים הרב אורי בלוי הי"ו - צפו: