כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א בעריכת הטיש לרגל יומא דהילולא של אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב הלוי אשלג זצוק"ל במלאת שלושים ושש שנים להסתלקותו • צילום: יהודה פרקוביץ