ברוך דיין האמת: בבני ברק הלכה לעולמה בשעה האחרונה הרבנית הצדקנית כהנא ע''ה אשת האדמו''ר מסרעדנא שליט''א. הרבנית ע''ה הייתה ביתו של רבי אלימלך כהנא מספינקא זצ''ל, כל חייה עסקה בגמילות חסדים ומצוות, עמדה לימין בעלה האדמו''ר שליט''א

בשעה האחרונה הלכה לעולמה הרבנית כהנא ע"ה אשת כ"ק האדמו"ר מסרעדנא שליט"א אחיו של כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א.

האדמו"ר מסערדנא שליט"א

הרבנית ע"ה הייתה בתו של רבי אלימלך כהנא מספינקא זצ"ל, כל חייה עסקה בגמילות חסדים ומצוות, עמדה לימין בעלה האדמו"ר שליט"א כל הימים בכדי שיוכל להמשיך בהרבצת תורה וחסידות.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך 12 ילדים בנים ובנות, חתנים ונכדים הממשיכים את דרכה.

מסע הלווייתה תצא בשעה 15:30 בצהריים מביתה ברחוב רבי נחמן מברסלב 5 בבני ברק ותעבור דרך בית החינוך לבנות בית פייגא של סאטמאר ברחוב ישמח משה 34 להר המנוחות בירושלים שם תיטמן.

תנצב"ה.