שבת מה היה איתך????
ה' ירחם אם עושים חילול שבת למה בפרסיה!!!!???