מאות השתתפו במוצאי שבת במעמד הדינר השנתי של כולל להוראה "פנים מאירות להורות נתן" מייסודו של מרן הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל • מעמד הדינר נערך ערב יום ההילולא התשיעי להסתלקותו לגנזי מרומים של בעל ה"להורות נתן" • צילום: יהודה פרקוביץ

את המשא המרכזי נשא בנו בכורו הגאון רבי עמרם גשטטנר שליט"א גאב"ד אגודת ישראל, וכן נשאו דברים נוספים במלווה מלכה השנתית כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א גאב"ד נווה אחיעזר, הגאון רבי ישראל מילר שליט"א חבר בדץ  ויזניץ וזכרון מאיר.

כנואם הכבוד נשא דברים הגאון רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות ירושלים לכבוד המעמד הדינר, וכן בירך את נשיא ופטרון הכולל הרה"ח רבי חיים גשטטנר שליט"א בנו של מרן בעל ה"להורות נתן זיע"א. הנחה את הדינר הרה"ח ר' יצחק אוסטרליץ מנכ"ל איגוד הסמינרים. במעמד המלווה מלכה השתתפו אדמו"רים ורבנים, וכן חולק שי מיוחד למשתתפי המעמד.