כ"ק מרן האדמו"ר מיזניץ בביקור בארה"ב לרגל שמחת החתונה לנכדו • צילום : יהושע פרוכטר