האדמורי"ם מלעלוב וקרעטשניף סיגעט ישובו היום לארה"ק • אתר JDN מגיש את כל אירועי היום בציבור החרדי

♦ הערב יחול יומא דהילולא התשיעי של מרן הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל גאב"ד קרית אגודת ישראל מגדולי פוסקי הדור ומחברם של כמאה ספרים בכל מקצועות התורה ובהם שו"ת' להורות נתן 'המכיל אלפי תשובות בכל חלקי התורה בגאונות מפליאה ובעמקות עצומה.

סעודת ההילולא תתקיים בבית המדרש בקרית אגודת ישראל בני ברק אשר בו הרביץ תורה והוראה לבית ישראל קרוב ליובל שנים. בהתכנסות ישתתפו חברי הקהילה והמוני תלמידיו וצאצאיו. במעמד ישאו דברים גדולי הרבנים .את המשא המרכזי ישא בנו מ"מ הגאון רבי עמרם יעקב גשטטנר שליט"א אב"ד קרית אגודת ישראל.

 

♦ היום חל יומא דהילולא של מרן הרה"ק כ"ק אדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב זיע"א. תלמידי בעל ההילולא יעלו את זכרונו הטהור בהתוועדיות, מנו"כ בביה"ח בווינה אוסטריה, נלב"ע י"ג כסלו תרצ"ד.

שמו להזכרה בלימוד משניות והדלקת נר לעי"נ הרה"ק רבי ישראל ב"ר דוד משה זיע"א

 

♦ שמחת הנישואין לבן הרה"צ  יעקב יוסף טווערסקי בן הרה"צ ר' מרדכי זצ"ל בן כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא ארה"ב שליט"א חתן אב"ד ראחמיסטריווקא מאנסי עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חתן כ"ק האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש. – בביהמ"ד לבוש מרדכי בשיכון ויז'ניץ מאנסי.

♦ שמחת נשואי בן הרב יצחק אהרן גאלדבערגער ראה"כ טארטיקוב עב"ג בת הרב יהושע מאיר פרישוואסער בן אב"ד סאסוב לונדון חתן כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א – באולם מרידאן גרנד בלונדון.

♦ כ"ק האדמו"ר מסקווירא מב"פ יערוך שולחנו לרגל הילולת הרה"ק ר' דוד מסקווירא זי"ע – בביהמ"ד בב"פ.

♦ שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מדזיקוב ויז'ניץ שליט"א בן לחתנו הרה"צ מרדכי שלמה שטערן בן אב"ד סקולען ב"ב. הכלה בת הרב צבי הערש הורנצ'יק בן הרה"צ ר' מנחם שליט"א מלעלוב – באולמי היכלי הפאר בב"ב.

♦ שמחת נישואי בן האדמו"ר מליז'ענסק מונסי שליט"א עב"ג בת הרב מרדכי לייפער בן כ"ק האדמו"ר מנדבורנא באניא שליט"א חתן אב"ד ערלוי ביתר שליט"א – באולם עטרת גאלדא בב"פ.

♦ שמחת נשואי בן הרה"צ שאול יצחק רבינוביץ זצ"ל בן כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א חתן הרב וואלף גרינפעלד מנירעדהאז. באולמי פרדס ויז'ניץ בלונדון.

♦ כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א ישוב למעונו בארה"ק. לאחר שהות של כשבועיים בארה"ב.

♦ כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א ישוב היום למעונו בירושלים.