היום ההילולא של הצדיק מליווא בנו של ר' ישראל מרוז'ין זיע"א. שמו ר' דב בער בן רבי ישראל זיע"א