adas Parush/Flash90

מרתון ההצבעות לפיזור הכנסת: הוועדה המסדרת אישרה פטור מחובת הנחה

למעט ח"כ פורר מ'ישראל בתינו', הצביעו כל חברי הועדה המסדרת על אישור פטור מחובת הנחה להצעת החוק לפיזור הכנסת. יו"ר הוועדה: "זה לא יום שמח בכנסת וכל חבר כנסת פה ליבו נחמץ, בתקווה שיהיה שינוי אבל אנחנו חייבים להמשיך את התהליך"

הוועדה המסדרת של הכנסת אישרה הבוקר פטור מחובת הנחה להצעת החוק לפיזור הכנסת ה-22. יצוין, כי 19 חברי כנסת הצביעו בעד למעט אחד שנמנע – ח"כ עודד פורר מ'ישראל בתינו'.

על פי החוק, הלילה בחצות אם לא יצליח מי מבין חברי הכנסת להשיג רוב של 61 תומכים, הרי שהמנדט פוקע מאליו והכנסת מתפזרת באופן אוטומטי, הפטור מחובת ההנחה שאושר הבוקר בוועדה, נועד על מנת לאפשר למליאת הכנסת לדון ולהצביע על הצעת החוק, לפני זמן ההמתנה הקבוע בתקנון הכנסת.

יו"ר הוועדה ח"כ אבי ניסנקורן מ'כחול לבן' אמר בפתיחת הישיבה, כי "זה לא יום שמח בכנסת וכל חבר כנסת פה ליבו נחמץ. מקווים שיהיה שינוי של הרגע האחרון ובתקווה שיהיה שינוי אבל אנחנו חייבים להמשיך את התהליך". לדבריו, "חשבתי שהצעות החוק הראשונות שלי הן יהיו חברתיות ולא פיזור הכנסת".

יצוין, במהלך ישיבת הוועדה, התפתח דיון בהצעה שהעלה ח"כ עודד פורר לביטול יום השבתון בבחירות למי שלא יצביע בבחירות. היו"ר אבי ניסנקורן אמר בתגובה, כי "זה יום שהוא דרמטי, אנחנו לא צריכים לתת עונש לאזרחים על כך שהולכים לבחירות שלישיות".

בשעה 11:00 בבוקר מליאת הכנסת תדון ותצביע על הצעות החוק בקריאה מוקדמת (טרומית). אחרי שהחוק יעבור במליאה הוועדה המסדרת תאשר הקמת ועדה מיוחדת שתדון בהצעות החוק לרבות הרכב חברי הוועדה. ואז זה חוזר למליאת הכנסת שתאשר בהצבעה את הקמת ואת הרכב הוועדה המיוחדת.

אחרי שהכנסת אישרה את הקמת והרכב הוועדה המיוחדת, תתכנס הוועדה על מנת לדון בהצעות החוק ולהכינם לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. ואז שוב פעם זה יעבור למליאת הכנסת שתדון ותאשר את הצעות החוק בקריאה ראשונה.

אחרי שהחוק יעבור בקריאה ראשונה, הוועדה המיוחדת תכונס על מנת להכין את הצעות החוק להצבעה בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. ומליאת הכנסת תדון ותצביע על הצעות החוק בקריאה שניה ושלישית.

יצויין כי עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת, שרשרת מעשי החקיקה בהצעת חוק התפזרות הכנסת צריכים להסתיים לפני חצות הלילה. בנוסף, על הוועדה לקבל היתר מיוחד מיו"ר הכנסת על מנת להתכנס במקביל לדיוני מליאת הכנסת.

אם לא יהיו התפתחויות דרמטיות, הכנסת ה-22 צפויה להתפזר היום זמן קצר לפני חצות, חודשיים בלבד לאחר שהושבעה בטקס חגיגי. הכנסת תצביע היום על שתי הצעות חוק. הראשונה, הצעה לפיזור הכנסת שכוללת את תאריך הבחירות הקרובות: ה-2 במרץ 2020, ו' אדר תש"ף. השניה, הצעה ובה שינויים בנוגע ללוח-הזמנים לרישום המפלגות החדשות, עבודת ועדת הבחירות המרכזית ומימון מפלגות.

למרות שהסיכויים קלושים, כל עוד לא אושרה הצעת החוק לפיזור הכנסת, לא אפסו הסיכויים להרכבת הממשלה. מועד פיזור הכנסת המקורי הינו היום בשעת חצות, ואם עד לשעה זו, תוגש לנשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין בקשה שעליה חתומים 61 חברי כנסת להטיל את הרכבת הממשלה על אחד מבין 120 חברי הכנסת, המועמד יקבל שבועיים נוספים כדי לנסות להרכיב את הממשלה.

אתמול הונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק לפיזורה, ואם לא תהיה התפתחות דרמטית של הרגע האחרון, היא תאושר היום ויוכרז כי הכנסת ה־22 תפוזר לקראת חצות והבחירות לכנסת ה־23 יתקיימו בעוד 82 יום. על חוק ההתפזרות חתומים חברי הכנסת אבי ניסנקורן, מאיר כהן וצבי האוזר מכחול לבן, ומיקי זוהר ושלמה קרעי מהליכוד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי, "ביום י"ג בכסלו התש"ף (11 בדצמבר 2019) תסתיים התקופה שנקצבה בחוק-יסוד הממשלה לשם הרכבת ממשלה שתכהן מכוח אמון הכנסת, ותחל תקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש. לפי סעיף 11(ב) לחוק-יסוד, הממשלה, תקופת הבחירות לכנסת נמשכת כ-90 ימים".

"בנסיבות החריגות שנוצרו, ולאחר שתי מערכות בחירות סמוכות שבהן לא כוננה ממשלה, מוצע לפזר את הכנסת העשרים ושתיים ולקיים בחירות חדשות לכנסת העשרים ושלוש ביום ו' באדר התש"ף (2 במרס 2020), כך שתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש תימשך 82 ימים במקום 90 ימים", כותבים חברי הכנסת מכחול לבן והליכוד שהגישו הצעת חוק משותפת עם תאריך בחירות מוסכם.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו