שמחת החתן מאהל בחצרות ויז'ניץ - וויען - סערדהעלי • צילום יהושע פרוכטר