סער בהצלחה. המלחמה בשמאל ושונאי ה' גדולה מהמלחמה באיראן וחיזבאללה. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו