שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ד בכסלו ה'תש"פ