בגץ הבוגדים בע"מ
לכל מי שידו מגעת לעבוד בבגץ שידע שיגיע לכף הקלע לאחר חייו בעולם הזה. כי הם החטיאו את כל עם ישראל כבר כמה דורות.