מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שיגר הבוקר מכתב לכל המתמודדים בהליך הפריימריז בו הוא מתריע מפני קיום הליך הוגן ונקי של ההליך הדמוקרטי ומתריע מפני שימוש אסור במנגנון או בעובדי המפלגה. "הקמפיין אמור להיות ממומן מהכיס הפרטי או מתרומות כפי הקבוע בחוק"

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שיגר מכתב שמוען ל"כל המתמודדים בבחירות המקדימות לקביעת יו"ר המפלגה", בו הוא מבקש לתזכר ולהתריע מפני החובה לקיים בחירות הוגנות ונקיות.

במכתב מבקש להזכיר המבקר, כי מתוקף סמכותו הקבועה בחוק, באפשרותו לפסול מועמדים שונים מהתמודדותם בהליך הפריימריז במידה ויתרשם כי הם נוהגים שלא על פי הכללים והחוק. לדבריו, "מתפקידי מכח חקיקה ראשית, לפקח ולהשית סנקציות על כל הפרה של חוק המפלגות באופן ספיציפי. נוכח סמכות זו הנני מבקשכם להקפיד לעמוד בהוראות הדין ולהימנע מלעשות כל שימוש בנכס או משאב של גוף מבוקר או של המפלגה עצמה, לרבות בעובדי מנגנון המפלגה".

בראיון שהעניק מוקדם יותר לרשת ב' הביע עו"ד גלילי חשש מפני פגיעה בטוהר המידות בהליך הפריימריז לראשות התנועה וציין את שליחת המכתבים מכתבים למועמדים, "כדי להזכיר ולהזהיר שאסור להשתמש בקופת המפלגה וסניפיה לטובת הפריימריז האלה". גלילי הוסיף, כי "כל הקמפיין אמור להיות ממומן מכיסם הפרטי או באמצעות תרומות כפי הקבוע בחוק".

בדבריו התייחס עו"ד גלילי לתלונות מצד גדעון סער על שימוש לא ראוי של ראש הממשלה במשאבי המפלגה נגדו והבהיר, כי "השימוש במשאבי המפלגה של נתניהו נגד סער זה דבר שייעצר. אני מניח שעובדים ירצו להראות לנתניהו כמה הם נאמנים, אני אפקח בעניין הזה. שלחתי מכתבים לנתניהו ולסער שמזהירים ומזכירים שאסור להשתמש בקופת המפלגה וסניפיה לטובת הפריימריז".