דברי מבקר הליכוד מוכיחים (למי שעדיין מסופק..),
כי ביבי מתנהג בבריונות ועבריינות.

אילו לא חשש מיריבו,
לא היה מבצע צעדים מפוקפקים.