ברוך דיין האמת.
רב גדול משכמו ומעלה!
כואב הלב..!!! עצוב מאד!!
כ"כ הרבה רבנים גדולים מסתלקים לאחרונה…
צריך לחזור בתשובה! מפחיד!
צריך משיח!