צילום: יהודה פרקוביץ

קהל אלפים השתתפו בשעות הצהרים בבני ברק במסע הלווית הגאון רבי אריה שכטר זצוק"ל, מסע ההלוויה יצאה מביתו ברחוב מתתיהו בבני ברק בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל אדמו"רים רבנים ודיינים. לפני צאת מסע ההלוויה ביכו את האבידה. הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', הגר"מ שטרנבוך ראב"ד ירושלים. הגר"ש אדלשטיין, הגר"מ גריינמן, ושתי בניו הרבנים שיחיו', במסע ההלוויה נראו: מרן הגר"ח קניבסקי, הגרי"ג אדלשטיין הגרב"ד פוברסקי,  הגר"י בויאר. הגר"ד לנדו ר"י סלבודקא, ועוד. בתום מסע ההספדים יצאה מסע ההלוויה לבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר בבני ברק.