הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, חבר נשיאות 'שובו', פדה ארבעה תלמידים מבת ים במעמד מרגש בהשתתפות ידידי 'שובו' מארה"ב: "למרות ההסתה בעיקר בקרב עולי ברית המועצות, בשטח אנו זוכים לראות התעניינות גוברת ביהדות"

בזה אחר זה עלו ארבעה תלמידים מבית הספר 'שובו' בבת ים. חבושים בכתרים מפוארים, הם עלו על כסא מיוחד באולם קבר דוד המלך בירושלים העתיקה. לצדם, הוריהם הנרגשים, עולי ברית המועצות, שעד לפני חודשים אחדים לא ידעו כלל מיהדותם, אך היום הם רווים נחת יהודית אמיתית מילדיהם. "יש לכם את הזכות להיפדות אצל אחד מגדולי הכהנים שבדור", הכריז הרב חיים מיכאל גוטרמן, מנכ"ל 'שובו'.

ההורים, המנהלים ואנשי החינוך לצד חברי משלחת ידידי 'שובו' מארה"ב ובראשם היו"ר בארה"ב הרב יוסף הוך, קיבלו בשירה אדירה את הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א, חבר נשיאות רשת 'שובו', ראש בית הוראה הכללי ירושלים וגאב"ד מרכז פתח תקווה. הגרב"צ ניגש למלאכת הקודש כשהוא מסביר במתק לשונו להורים ולבן הנפדה את מצות פדיון הבן, שלב אחר שלב. לאחר מכן ניגשו המשתתפים לקבל את ברכת הכהן הגדול מאחיו.

בסעודת המצוה נשא הרב קוק שיעור הלכתי מרתק בגדרי פדיון הבן לבכור בן יותר משלושים יום, בסיומו הקדיש דברים אודות מלאכת הקודש של ממלכת החינוך והקירוב 'שובו' כפי שהוא רואה בעיניו בעשרות בתי-הספר מצפון ועד דרום: "לשמחתנו, למרות ההסתה המשתוללת ברחוב הישראלי נגד היהדות בעיקר בקרב עולי ברית המועצות, בשטח אנו זוכים לראות את ההיפך הגמור – התעניינות גוברת ביהדות והתלהבות של ההורים והתלמידים, וזאת בזכות מיטב אנשי החינוך של 'שובו' הפועלים במסירות ובאהבה גדולה לכל תלמיד".

לאחר פדיון הבן, הצטרפו הגאון רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת 'נהר שלום' והגאון רבי אלן קמחי, מרבני לונדון, למעמד מרגש של חלוקת זוגות תפילין לנערי בר מצוה, תלמידי בתי הספר 'שובו' בלוד ובאשקלון, כאשר הכל מציינים בהתפעלות את מלאכת הקודש של 'שובו' עם ילדי ישראל.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????