חיים כ"ץ קבלן קולות מטורף קומבינטור במקצועו
עימות לא מגיע לגדעון סער כמו שלא מגיע לחצקל ממאה שערים עימות עם נתניהו