כל איש מישראל ראוי לו לקחת חלק בחגיגת י"ט כסליו.
כי הרי מרן הבעל התניא הבטיח
שהלוקח חלק יהיה לו ישועות