שמחת השבע ברכות לנישואי בן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א עם בת הגאון רבי משה מרדכי וידר שליט"א גאב"ד לינדז' ירושלים.