שמחת הבר מצוה לבן הזקונים של הרה"צ רבי שמעון קאפף, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, שנערכה ביום רביעי וישלח בבית המדרש לעלוב בראנוביץ בירושלים. • צילום שלומי טריכטר