אשרינו שזכינו שמרן מנהיג אותנו ממרום קדושתו וגדלותו יורד כך לצעירי הצאן