במוצש"ק האחרון נערך מעמד סיום מסכת סנהדרין ע"י חבורת קנין תורה ד'באבוב בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א