הממשלה אישרה היום את הצעת השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, לתוכנית הגישור לשנת 2020 לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, בהיקף של למעלה מ-200 מיליון שקל • השר הנגבי: "ההחלטה תעצים את קידום הישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בישראל"

אישרה הממשלה היום (ראשון) את הצעתו של השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, להקצות 200 מליון ש"ח לשנת 2020, לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים בישראל. התוכנית מהווה המשך להחלטת הממשלה 959 מינואר 2016, לאמץ תוכנית חומש לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים בסך של כ-2.2 מיליארד ₪.

תוכנית הגישור נועדה לשמר את הישגיה הרבים של תוכנית החומש שהסתיימה כעת, ולתת מענה מיידי לצרכים הדחופים של היישובים, בין היתר, במניעת פיטורי עובדים, הקצאת משאבים והמשך קידומן של תוכניות הפיתוח.

בשנים האחרונות פעלה המנהלת ליישום התוכנית ולקידום והעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בתחומי החינוך, תיירות, תכנון, תשתיות, חברה, תעסוקה, פנאי ועוד, וכן לשיפור תהליך הבקרה והמעקב מול משרדי הממשלה השונים, ומידת השקיפות אחר ביצועי הממשלה בקשר עם החלטות המיועדות לטיפול ביישובים אלו. כעת תאפשר תוכנית הגישור לשמר את הרצף הביצועי ולהתכונן בהתאם לתכנון ויישום, בהמשך, של תוכנית חומש חדשה לשנים 2020-2024.

את התוכנית הוביל השר צחי הנגבי באמצעות מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, ד"ר יוסף דרזנין, ומנהל המנהלת, האשם חוסין.

השר צחי הנגבי הבוקר בישיבת ממשלה: "הממשלה אישרה היום את הצעתי להקצות 200 מיליון ש״ח לפיתוח היישובים הדרוזים והצ׳רקסים בשנת 2020. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו שפעל בדחיפות להביא את הצעתי לדיון בישיבת הממשלה, מתוך הכרה בצרכים החיוניים והדחופים של החברה הדרוזית והצ׳רקסית. החלטת הממשלה היום ממשיכה את התנופה במשימה של סגירת הפערים שנוצרו בישובים הדרוזים והצ׳רקסים מזה עשרות שנים".

השר הנגבי הוסיף: "משרדי מופקד על יישום תוכניות פיתוח אלה, ועושה מלאכה חשובה זו בצוותא עם משרד האוצר וכל יתר משרדי הממשלה. נמשיך לממש את אחריותנו זו, מתוך מחוייבות אמת לאחינו הדרוזים והצ’רקסים, שהינם חלק בלתי נפרד מן ההוויה של החברה הישראלית".