מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב מאירת עיניים

צְבִי וְחָמִיד וְרָגִיג דְּיִלְאוּן בְּלָעוּתָא - מעמד מפואר ורב רושם בכבודה ושמחתה של תורה – בסיום מסכת פסחים ופתיחת המפעל הנאדר בקודש 'ושננתם' בישיבת ברסלב "מאירת עיניים" בנשיאות הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א • צילום: שלומי טריכטר

מעמד סיום רבתי התקיים ביום שלישי י"ט כסלו תש"פ באולמי 'שיח סוד' שבעיר הקודש והמקדש עיה"ק ירושלים תובב"א על ידי תלמידי ישיבת ברסלב "מאירת עיניים" שעמלו ויגעו במשך כל שנת תשע"ט במסכת פסחים, ועמדו בכור המבחן על כל המסכת.  זקני וחשובי חסידי ברסלב וגדולי הרבנים שליט"א – שברובם הגדול בניהם ונכדיהם נמנים בין שורות תלמידיה של הישיבה הקדושה – השתתפו ונטלו חלק במעמד והביעו את השתוממותם והתפעלותם מידיעתם המקיפה של התלמידים, ושליטתם הבהירה בכל חלקי המסכת.

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם המנהל הרוחני הדגול הגה"ח ר' יעקב חנניה ברנשטיין שליט"א אשר עמד בדבריו על הצלחת הישיבה ברוממותו של בחור בשקידה וביגיעה בעסק התורה בד בבד בשילוב עבודת השם וההליכה בתורותיו ועצותיו של הרה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו הק' זיע"א, כשלאחר סיום המסכת ע"י אחד מבחירי הישיבה הי"ו, נשא המנה"ר שליט"א דברים נרגשים וסקירה מקיפה על התוכנית הנפלאה לשינון המסכת שמצליחים לסיים מסכת שלימה בתוך שנה אחת תוך שילוב שינון וחזרה וידיעתה על בוריה, כאשר במשך שנה שעברה סיימו את כל מסכת פסחים, ועל הסדר הנפלא שבעזהי"ת אף השנה יזכו לסיים את בבא קמא הנלמדת בשנה זו בישיבה, ובתווך כל סדרי החזרות והמבחנים בשקלא וטריא ובכתב במשך כל חודשי השנה ע"י המפעל האדיר 'ושננתם', שבשיאם תתקיים בסוף השנה העמידה בכור המבחן על כל הדפים – אצל גדולי תורה והוראה ויושבי על מדין – בהיקף ידיעה והבנה בהירה בכל חלקי הגמרא והתוס'.

במהלך המעמד נשאו הרבנים והמשפיעים שליט"א דברים בשבח החזרה והשינון והיגיעה בתורה, כשבתוך דבריהם הם שוזרים דברים בשבח הישיבה הקדושה אשר תוך זמן קצר קנתה את מקומה בכותל המזרח של עולם הישיבות, ביניהם, הגאון הגדול רבי יעקב מענדל יאראוויטש שליט"א חבר בי דינא רבא ירושלים עיה"ק, נשיא הישיבה הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א, הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א ממעתיקי השמועה ומזקני וחשובי חסידי ברסלב, הגאון רבי יעקב יהושע ענגלענדער שליט"א ראש ישיבות מכנובקא בעלזא, ראש הישיבה הגאון רבי צבי לודמיר שליט"א, משפיע הישיבה הגה"ח רבי אברהם יצחק קלצקי שליט"א ראש ישיבות נעימות התורה ביתר עילית, המשפיע הגה"ח רבי יוסף צבי קעניג שליט"א אשר נשא את דבר ההורים, המשפיע הרה"צ רבי ישראל מאיר ברנר שליט"א.

שעה של קורת רוח עברה על משתתפי המעמד עת נשא דבריו המחנך הדגול הרה"ג ר' משה קלצקין שליט"א מייסד ומנהל התלמודי תורה הנאדרים בקודש – 'זכרו תורת משה' – אשר נכדו נמנה בין שורות תלמידי הישיבה – שמעדות אישית ביטא את התרגשותו מההשקעה החינוכית הכבירה של הצוות הרוחני שליט"א בפרטות בכל בחור ובחור ובישיבה בכלליות, שבאופן נדיר מצליחה לשלב את כל המישורים יחדיו, הן לימוד ויגיעת התורה בהספק, בהבנה ובידיעה בהירה, והן השקעה תדירה הנותנת כללי משמעת חזקים תוך חום אהבה ויחס פרטני לכל בחור ובחור, כאשר בתוך דבריו מוסר חכמת חיים בתורת החינוך ואף דיבורים נלהבים בגודל מעלת תפילת ההורים על צאצאיהם שיחיו העומדת להם לכל שנותיהם בכל מעברי החיים, כשלסיום העביר דברי ברכה נרגשים לכלל ההורים.

התעוררות עצומה היתה מנת חלקם של התלמידים וההורים כשהגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א נשא את דבריו בהתרגשות גדולה עד כדי פרצי בכי עזים, בחשיבות התפילה ושפיכת שיח בינו לבין קונו בפרט בדורינו, וסיפר מידיעתו והיכרותו האישית עד כמה הישיבה משקיעה ומוציאה פירות – עד שניכר על פניהם הטהורות של התלמידים שהם זרע ברך ה', והצלחתה המופלאה לשלב מסלולים ודרכים מותאמות לכל בחור ולפי רוחו של כל אחד ואחד, כאשר מרעיף ברכות הערכה והוקרה לרוב על הישיבה ועל כל הצוות הרוחני שליט"א, ובתוכם התלמידים וההורים שיחיו.

הרבנים והמשפיעים שליט"א אף האצילו מברכותיהם על התלמידים היקרים שיעשו חיל בלימודיהם, וירבו ביגיעת התורה ובפרט בשינון מסכת בבא קמא ושאר חלקי התורה, כאשר מיד לאחר ברכת המזון, הוזמנו בחורי הישיבה כאו"א בפרטיות לקבל מידי ראש הישיבה שליט"א את תעודות ההערכה על עמלם בלימוד התורה כל בחור לפי דרגת השקעתו, ובינתיים הפליא המנהל הרוחני שליט"א לשבח בקול כל בחור באופן אישי תוך כדי ציון נקודותיו וכשרונותיו היחודיים לו.

כיבדו בהשתתפותם במעמד, הגה"צ רבי מרדכי יהודה דושינסקיא שליט"א אב"ד דושינסקיא בית שמש, המחנך הדגול הרה"ח ר' משה לודמיר שליט"א – יו"ר ועד הנהלת הישיבה ומנהל רוחני דישיבות נעימות התורה, הרה"ג ר' משה חיים זקס שליט"א משגיח רוחני בישיבת עמלה של תורה, וחשובי משפיעי ברסלב הגה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א, הרה"ג ר' יצחק מאיר ברלב שליט"א רב בית המדרש משיבת נפש בני ברק, הגה"ח ר' יצחק אנשין שליט"א, הגה"ח ר' יהודה דייטש שליט"א, הגה"ח ר' אשר זעליג מרגליות שליט"א.

בשעה מאוחרת ננעל המעמד בהתרגשות מרוממת ובדמעות בעיני כל הנאספים אשר התקשו לעזוב את האולם, בצפייה בעיניהם מול הפלא הגדול לראות בחורי חמד כאלו שקדושה נראית על פניהם הטהורות השמחים בשמחת התורה, ובתחושות לב מרוממות שבוודאי ילוו את כל המשתתפים עוד רבות בשנים.

 

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן