יישר כח לכל התלמידים הצדיקים ואשרי ההורים שזכו בילדים כאלה שיעלו מעלה מעלה בדרגות התורה ויסבו נחת להשם יתברך.
באמת ניצחון על היוונים שבגורינו