מעמד כבוד התורה שהתקיים ברוב פאר והדר נערך בישיבת מוהר"ן ברסלב בבני ברק שבראשות הגאון רבי עוזיהו אלכורת שליט"א. במעמד השתתפו גדולי משפיעי חסידות ברסלב שחיזקו ועודדו את התלמידים והוריהם.

לא נוכל לתאר את ההתחדשות בעצומה ששררה בלב עמלי התורה הבחורים היקרים ובלבבות ההורים אשר כל רצונם הוא לראות את בניהם היקרים עולים ומתעלים בשקידת התורה, וטהרת המידות ועבודת החסידות. בעת סיום ונעילת המעמד הקדוש והמרומם, מעמד כבוד התורה, שהתקיים ברוב פאר והדר, כיד המלך, ביום שלישי יט' כסלו באולמי בית מלכה בבני ברק.

מטרת המעמד היתה לעורר את הלבבות הבוערים לאהבת התורה, אהבת הצדיקים, אהבת העיון, אהבת השינון, ואהבת עבודתו ית' וכן ניכר היה פניהם הזכות של אלו שהעולם קיים בזכות הבל פיהם, הרצון העז להתקדש ולהתעלות מיום אל יום, עד יזכו לתכלית השלמות.

הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א הטריח את עצמו במיוחד כדי לחזק ולעורר על קדושת ימי החנוכה המלמדים אותנו כי ה' עימנו אף במקומותינו הנמוכים , ואמר בדמעות שליש שלו היה נכנס דיבור זה בליבות עם ישראל ,ודאי לא היה נושרים בעמ"י.

גם הגה"ח הרב אברהם יצחק כרמל שליט"א משפיע הישיבה עורר בהתרגשות על הפלא הגדול המתרחש למול עיננו, שצעירי הצאן משקיעים שעות רבות בזמני הסדרים ובין הסדרים, בשביל לכתוב חבורות עמקות

ורחבות בסוגיות הש"ס ומשננים עשרות דפים מתוך רצון אמיתי לזכות לקרבת ה', ולעשות לא נחת רוח אמיתית ,ובדואי תורה זו עוטפת את הלומד ושומרת עליו מכל רע, וסיפר על בחור שקדן שידע את מסכת סוכה בע"פ אך ברבות הימים נפל לבאר שחת, אך ביום קייץ רותח נכנס לבית מדרש ללוגם משקה קר ומבעד לחלון ראה גמ' סוכה, החליט לבדוק אם זוכר משיהו –ולא עזב את הגמרא עד שלמד עשרות דפים ברצף !  בלי כיפה וכו' ובודאי שב בתשובה שלימה.

וזה שאומרים בסיום "לא תתנשי מינן מסכת סוכה שהמסכת לא שוכחת את לומדיה ,לא בזה העולם ולא בעולם הבא

לאחר מכן כובו האורות והוקרנה מצגת הזורעים בדמעה, אך כשהודלק האור ראו כולם כי ההורים והרבנים דומעים.

לראות את אהבת התורה, מבחנו של הרב מחפוד שליט"א ודברי חיזוק הנפלאים. את דמותו המאירה של הרה"צ ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א המחלק ספרים ברוב חביבות לעמלי התורה . את שר התורה הגאון הקדוש ר' חיים קנייבסקי שליט"א המחלק את ספרו אורחות יושר למצטיינים .

ואת החבורות הקדשות בעובי היער ובקברות הצדיקים בניגוני אש להבת כיסופי קודש.

את המשא המרכזי נשא נשיא הישיבה הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א ובה תיאר את הפלא הגדול השורר בישיבתנו והוא שהבחורים מלאים בשמחת חיים, במאור פנים, ובחשק אמיתי  להתחדשות כל פעם מחדש.

והדגיש כי הוא מכיר מקרוב כל מקרה, ורואה איך שהרבנים משקיעים זמנים ומחשבות רבות כדי לכוון ולהדריך כל אחד וכנגד רוחו ואיחל ובירך שלשנה הבאה נזכה לראותם מוספים חיל בשמחה וטהרה.

בין לבין נשא הרב משקוביץ שליט"א ראש המכון, והעלה על נס את שבחם של הבחורים, לרוב עמלם ויגיעתם, ואת נקודת המיוחדת המאירה, שיש בכל אחד המיוחד.

גולת הכותרת היתה חלוקת הספרים המדהימים שחיברו ברוב כשרון ועמל במנשך השנה, וכה שהעידו גדולי ישראל- שעוד לא נראה כדבר הזה בחור צעיר הבונה וסולל דרכים ונתיבים עמוקים ביסודות הסוגיא. וכן כולם כאחד מסיימים, כותבים, והמתחילים מחדש קיבלו ע"ע בתרגשות ואהבה להתחיל מחדש לעובדו ית' בלבב שלם בעמל התורה והקדושה.