צילום: שרוליק וולס - ברסלב live
כמידי שנה כך גם השנה שבתו רבים מחסידי ברסלב בציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן בשבת חנוכה.
בחיי רבי נחמן היו בשלשה זמנים שהיו נקבצים אליו חסידיו: ראש השנה, שבת חנוכה, ושבועות,ולאחר הסתלקות היתה שבת זו שבת של התקבצות אצל תלמידו הגדול מוהרנ"ת זיע"א. כיום משתדלים רבים לארוז חפציהם ולנסוע אומנה לשבות יחדיו ולקבל את האור המיוחד המאיר בימים נשגבים אלו, ציבור הנוסעים הוא מגוון מאד ומספרו גדל ורב משנה לשנה.
צפו בגלריה המדהימה: