קמפיין הכפלה - 'ש"ס עולמות' • שיחה מלהיבה מפי המרצה והמחנך הנודע הרב דוד רוזנברג, יו"ר מכון 'עולמות' • צפו


מאז שרעיון ה'דף היומי' הגיח לאויר העולם, הוא קנה שביתה בלבבות של רבבות אלפי ישראל. גם עלותם על מזבח קידוש ה' של רוב לומדי 'הדף' והוגיו הקדושים לא הצליחה לכבות את אש האהבה, ואדרבה הדף היהודי הנצחי – שרד את הרוע, הרוח גברה על הדרקון הנאצי ימ"ש.

היום, קרוב למאה שנים מאותו יום מרגש בו הכריז רבינו מאיר שפירא זי"ע – קבל עם ועולם, ובנוכחות גדולי וצדיקי הדור ההוא זי"ע – את היוזמה הכבירה ובכך חולל את מהפכת התורה, עדים אנו להתעצמות אדירה בלימוד הדף היומי בכל שכבות העולם היהודי.
הרב דוד רוזנברג יו"ר מכון 'עולמות', שידיו רב לו במפעלות קודש לתורה ולחינוך, יוצא – לרגל סיום הש"ס במחזור הי"ג ופתיחת המחזור הי"ד – בקריאה נלהבת: יהודי יקר! אתה יכול. אתה מסוגל. פרוץ את המחיצה הדמיונית בדרך להצלחתך הרוחנית, והתחבר ללב הפועם של עם ישראל, לומדי הדף היומי!

כן פונה הרב רוזנברג שליט"א בעתירה מרגשת לכל אחד אחד ממסיימי הש"ס – אשריכם תלמידי חכמים! זכית לסיים את הש"ס כולו יחד עם רבבות אלפי ישראל! כעת, צא נא החוצה, ותשפיע על יהודי נוסף בדרכי נועם ובהתלהבות כדי שגם הוא יתגייס ללגיונו של מלך, ילמד דף אחרי דף יחד עם אחיו לדעה, עדי לסיומו המשותף של כל האלפיים, שבע מאות ואחד עשר דפי הש"ס הנצחיים, לאחר כשבע שנים ומחצה.

הרב רוזנברג מפרסם כתובת מייל 2711daf@gmail.com אליה תוכלו לשגר שמות של אותם גיבורי כח אשר קיבלו על עצמם להצטרף ללומדי 'הדף', כמו כן, גם של המשפיעים על קרוביהם או מכריהם לבוא ולהשתתף בלימוד היומי המבורך המשנה את כל החיים.
השמות יוזכרו בל"נ בציונו של מרן רבינו יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירא זצוק"ל בהר המנוחות, בתפילה להפקד בדבר ישועה ורחמים, ולפתיחת הלב להבין ולהשכיל בלימוד התורה הקדושה.

'דף של ספינה' שהזדמן לנו בחסדי ה', מהווה החיות של כל לומד באשר הוא. אין ספק כי כל משתתף נוסף מעורר טוב וחסד בשמי מעונים, ובכך יושפע שפע של רחמים ממקור הברכות והישועות על ראשי עם קודש, להתברך בכל מילי דמיטב. אמן.