סיום הש"ס של מאות מתושבי השכונה נערך במעמד רב רושם בהשתתפות גדולי התורה • תחת הסלוגן של 'להוקיר ולהעריך' התכנסו למעלה מאלף מתושבי רמת שלמה לחגוג יחד את "שמחת התורה" של למעלה מארבע מאות לומדי הדף היומי בשכונה שזכו לברך על המוגמר לאחר 7 שנות עמל • צילום: יהושע פרוכטר

המעמד המיוחד והמפואר בראשות גדולי ישראל התקיים באולם הפיס במעמד נטלו חלק מרנן ורבנן גדולי התורה, רבני השכונה ונכבדיה, עשרות מגידי השיעורים ואנשי ציבור. רגע השיא של האירוע נרשם בעת משאו המיוחד של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א חבר מועצת גדולי התורה שהלהיב בדבריו את הציבור על גודל זכייתם של מסיימי הש"ס.

הרב דוד בלומנשטוק מחזיק תיק תרבות תורנית, אמר כשהתרגשות ניכרת בדבריו כי מעמדי סיום הש"ס הנערכים בעת הזו היא כתר לעיר ירושלים וקרא למשתתפים ולבני הנוער להצטרף ללימוד הדף היומי ובכך לזכות גם הם לסיים את הש"ס בעוד שבע שנים.
כ – 300 נשות המסיימים ותושבות השכונה צפו במעמד בשידור במעגל סגור לאולם המינהל הקהילתי, כאשר הן זוכות לראות את הכבוד והיקר שחולקים להן ההמונים על התמיכה בקביעות העיתים לתורה של בעליהן, וכמאמר רבי עקיבא "שלי ושלכם – שלה".
לאחר ריקודי השמחה שפרצו עם הסיום עברו כל לומדי הדף היומי הרבנים ומגידי השיעורים לסעודת מצווה "לגומרה של תורה" שנערכה באולם האירועים ברוב פאר והדר כיאה למעמד.

שם נשאו דברים המרא דאתרא הגר"מ דייטש, הגרא"ד ליוי רב קהילת שומרי החומות, הגר"ש רבינוביץ רב קהילת משכנות יעקב, הגר"מ גליס מחשובי המג"ש בשכונה, הגרי"י הבלין רב קהילת חב"ד.

על הצד האומנותי לאורך כל המעמד וסעודת המצווה הופקדו ר' מוטי ויזל מענקי הזמר החסידי מקהלת "מלכות" ותזמורתו של של יוחנן אורי. משתתפי המעמד בדגש של משתתפי השיעורים הודו לצוות המינהל ולר' דוד וועבר מחברת אקטיבר שהפיקו את האירוע.