היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"אור אברהם" מזוועהיל זי"ע

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"אור אברהם" מזוועהיל זי"ע • במהלך סעודת ההילולא יערך המעמד הנשגב של סיום הש"ס המרכזי דחסידי זוועהיל בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א.

היום אחה"צ יתכנסו קהל חסידי זוועהיל דבכל אתר ואתר לסעודת ההילולא של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"אור אברהם" מזוועהיל במלאות עשור לעלותו לגנזי מרוממים בי"ב טבת תש"ע, סעודת ההילולא ישולב במעמד נשגב ואדיר של סיום הש"ס של רבים מבני הקהילה שבכל אתר ואתר שזוכים לסיים את הש"ס, ובפרט הסיום של השיעור דף היומי המרכזי שנמסר ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שיעור שמתקיים בבית המדרש הגדול. ואשר הוקם ע"י בעל ההילולא מרן ה"אור אברהם" זצוק"ל, ועתה זוכים חברי השיעור לסיים את הש"ס פעם רביעית.

כ"ק מרן האדמו"ר ה"אור אברהם" זיע"א נולד בשנת תרצ"ד בירושלים שבין החומות לאביו הק'  מרן מוהר"מ בעל ה"יקרא דמלכא" זיע"א,  ונתגדל על ברכי זקניו הרה"ק רבי שלמה זיע"א והרה"ק רבי גדליה משה זיע"א אשר חיבבוהו ביותר והטביעו בו את חותמם ודמות דיוקנם הק', וכל אורחותיו הושתתו על פיהם. עם הסתלקות אביו הק' בשנת תשל"ט מילא את מקומו, נודע בעבודתו ודבקותו בקונו, וענוותנותו המופלגת פועל ישועות בקרב הארץ,  והיה ליבם ואוהבם של ישראל , ורבים השיב מעוון.

בעל ההילולא זיע"א, הותיר אחריו ברכה מורשת רוחנית רחבת היקף דברי תורה על כל פרשיות התורה ועל חגים וזמנים, חברי מכון 'אל ההרים'  שוקדים על עריכתם והוצאתם לאור של דברי תורתו,  ובסייעתא דשמיא  כבר יצאו לאור מספר כרכים של דברות קדשו  בסדרת ספרים "אור אברהם" עה"ת בראשית שמות ויקרא וכן על ימי השובבי"ם, ועתה לכבוד יומא דהילולא יוצא לאור כרך חדש "אור אברהם" – במדבר,  הספרים ערוכים בלשון צח ונקי השווה לכל נפש מלשון קדשו המיוחד של כ"ק האדמו"ר זי"ע, כמו"כ לאחרונה הופיע הספר שרבים ציפו, ספר עובדות והנהגות "אורו של אברהם" מסכת חייו הטמירים והנעלמים, הספר התקבל בחיבה יתירה ע"י כלל הציבור שרואים בזה כ'ספר מוסר' חי להשתלמות במידות טובות ויראת שמים ולחובת האדם בעולמו.

היום י"ב בטבת  בשעה 14.00, תתקיים העליה המרכזית בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לציונו  הק' בהר הזיתים סמוך לציוני זקנו הרה"ק רבי שלמה זי"ע ואביו הרה"ק רבי מרדכי זי"ע. העליה תתקיים בתחבורה מאורגנת שתצא מע"י בנין המוסדות ברח' שמואל הנביא,  בציון קדשו תתקיים תפילת רבים ואמירת י"ג מידות ופרקי תהילים לשפוך שיח ולעורר רחמים על ישועת הכלל והפרט.

לאחר מכן בשעה 15.30 יתקיים בבית המדרש הגדול דחסידי זוועהיל בשכונת בית ישראל בעיה"ק ירושלים, סעודת ההילולא בשילוב סעודה לכבודה של תורה, כאשר בשעה 16.25 יופיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לעריכת השולחן הטהור לכבוד ההילולא ובמהלכה יערוך את סיום והתחלת הש"ס. נואם הכבוד במעמד סיום הש"ס יהיה הגה"ח רבי יצחק דוד אלתר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר הפני מנחם מגור זצוק"ל, את המעמד ינעימו מקהלת 'נשמה' בנצוחו של בעל המנגן הרב מרדכי גולדמן שליט"א.

כאמור לכבוד יומא דהילולא יצא לאור הספה"ק "אור אברהם" במדבר, כמו כן לכבוד המעמד יצא לאור קובץ מהודר של חידושי תורה 'כרם אברהם', ובו עשרות חבורות וחידושי תורה של רבני ואברכי אנ"ש וכן גנוזות מתורת רבה"ק זיע"א, ומדור מיוחד מגדולי הרבנים שליט"א.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *