הליכוד הגיש לבית המשפט בקשה לצו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של עו"ד איל ינון, עד לבירור העתירה שהגישו נגדו: "חוסר האיפוק מגדיל את החשש לניגוד עניינים, ופוגע קשות באמון הציבור בכנסת ובהליכים המעין שיפוטיים המתקיימים בה"

הליכוד הגיש בקשה לבית המשפט העליון שייתן צו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של יועמ"ש הכנסת איל ינון בנוגע לסמכותו של יו"ר הכנסת למנוע את קיום דיוני החסינות, עד לבירור העתירה שהגיש הליכוד הבוקר בטענה לניגוד עניינים של ינון. "בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו ארעי, המורה למשיב 1 (היועמ"ש ינון, ב.ש.), להימנע מלפרסם את חוות דעתו בנושאים האמורים בהודעת היועץ המשפטי לכנסת מהיום ובכלל זה בכל נושא הנוגע במישרין או בעקיפין להקמת וועדת הכנסת על מנת שזו תדון בבקשת חסינות שהוגשה לה על ידי המשיב 6 (ראש הממשלה נתניהו, ב.ש), ובפרט סמכויותיה ושיקול דעתה, וזאת עד לקבלת החלטה של בית המשפט הנכבד בעתירה"

עורכי הדיון של הליכוד מסבירים את הבקשה בכך ש"קיימת מסורת של התנהגות באיפוק ובריסון, כאשר עניין מועבר להכרעת בית משפט נכבד זה, במיוחד כאשר העתירה מופנית כלפי היועץ המשפטי לממשלה. במקרים מעין אלה, אין צורך במתן צו ארעי והיועץ גוזר על עצמו איפוק ללא צורך בצו. המבקשים סברו לתומם שהמשיב 1 (עו"ד ינון, ב.ש.) יכבד את בית המשפט, ימתין להכרעתו, ינהג בהתאם לנהוג וימתין עם הוצאת חוות הדעת עד להחלטת בית המשפט הנכבד בעתירה. כזכור, המבקשים ביקשו מבית המשפט הנכבד לקיים דיון דחוף ביותר בעתירה ובית המשפט הנכבד עצמו קצב כבר זמן קצר ביותר לתגובת המשיבים".

עורכי הדין מיכאל ראבילו ואבי הלוי המייצגים את הליכוד ויו"ר הסיעה ח"כ מיקי זוהר שהגישו את העתירה מוספים כי, "ח"מ פנה לבאת כוח המשיב 1 (ינון) וזו הודיעה כי בכוונת המשיב 1 להוציא את חוות הדעת עד לשעה 16:00, משום שלפי הבנתו המשיב 1 החלטת בית המשפט הנכבד אינה אוסרת עליו לפעול כן. מבקשים, נראה כי היה על המשיב 1 לנהוג באיפוק ולהמתין ימים ספורים עד להחלטת בית המשפט הנכבד בעתירה, אולם לאור הודעת באת כוחו של המשיב 1, הם נאלצים להגיש בקשה זו".

"עתירת המבקשים הוגשה בעניינים חוקתיים מהמעלה הראשונה, שהמשיב 1 קבע בלשונו, בין היתר, שהם תקדימיים. העניין נוגע לוועדת הכנסת ולהליכים מעין שיפוטיים. בית משפט נכבד זה החליט כי על המשיבים להגיב לעתירה תוך שלושה ימים. ראוי שהמשיב 1 יגלה איפוק וריסון מרביים. חוסר האיפוק מגדיל את החשש לניגוד עניינים, ופוגע קשות באמון הציבור בכנסת ובהליכים המעין שיפוטיים המתקיימים בה. משקבע בית המשפט הנכבד, שעל המשיבים להשיב לעתירה, מן הראוי לא "לקבוע עובדות" בשטח ולהמתין עם מתן חוות הדעת כאמור ברישא של בקשה זו".

"לאור האמור, עותרים המבקשים לקבלת הסעד המבוקש ברישא של בקשה זו. מתן הסעד המבוקש לא יגרום כל נזק למשיבים, לא מדובר בעניין שהמתנה של ימים ספורים בו תעלה או תוריד. לעומת זאת, אי מתן הסעד המבוקש עלול לגרום לבלבול, אי סדרים ולערעור אמון הציבור. יש מקום ליתן את הסעד המבוקש בבקשה זו מן העובדות המפורטות בעתירה, הנתמכות בתצהירו של המבקש 1 (יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ מיקי זוהר, ב.ש). מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו", חותמים בליכוד את בקשתם מבג"ץ.

כזכור, היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון הודיע היום לבית המשפט כי למרות העובדה שהעותרים לא ביקשו צו ביניים נגד פרסום חוות הדעת, הרי שלמען הזהירות הוא מעדכן מראש את בית המשפט כי בכוונתו לפרסם את חוות דעתו בשעה 16:00. נוכח הודעת היועץ המשפטי של הכנסת על דחיית מתן חוות דעתו, מסיבת העיתונאים של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין תידחה ותתקיים בשעה 17:00, שם יודיע על החלטתו בנושא, לאחר שישמע את חוות הדעת שיגיש היועמ"ש.

תנועת הליכוד וח"כ מיקי זוהר הגישו הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ נגד ינון, שבה נטען כי הוא "מצוי בניגוד עניינים חמור". עורכי הדין של הליכוד מסבירים בעתירה כי : "היועץ המשפטי לכנסת ובת זוגו חתמו על הסדרי ניגוד עניינים, לפיהם היועץ המשפטי לכנסת לא יטפל בעניינים בהם מטפלת בת זוגו". בליכוד מאשימים את ינון כי,"היועץ המשפטי לכנסת פועל למרבה הצער בניגוד גמור להסדר ניגוד העניינים עליו הוא חתום ובניגוד גמור להסדר ניגוד העניינים עליו חתומה בת זוגו, וזאת בניגוד גמור לדין ובאופן המערער את אמון הציבור במוסד החשוב של היעוץ המשפטי לכנסת".