שופט בית המשפט העליון יצחק עמית דחה את בקשת הליכוד לצו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של יועמ"ש הכנסת איל ינון בנוגע לסמכותו של יו"ר הכנסת למנוע את קיום דיוני החסינות, עד לבירור העתירה שהגיש הליכוד הבוקר בטענה לניגוד עניינים של ינון

שופט בית המשפט העליון יצחק עמית דחה את בקשת הליכוד לצו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של יועמ"ש הכנסת איל ינון בנוגע לסמכותו של יו"ר הכנסת למנוע את קיום דיוני החסינות, עד לבירור העתירה שהגיש הליכוד הבוקר בטענה לניגוד עניינים של ינון. "בעתירה שהוגשה לא נתבקש צו ארעי או ביניים, וכפי שציינתי בהחלטתי מהיום, המשיב 1 (עו"ד ינון, ב.ש.) הודיע על כוונתו להוציא את חוות הדעת היום בשעה 16:00. לא מצאתי ליתן צו ארעי, כפי שנתבקש על ידי העותרים בבקשה שהובאה בפני אך כעת (בשעה 15:30). כל טענות הצדדים שמורות להם".

כזכור, תנועת הליכוד וח"כ מיקי זוהר הגישו הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ נגד ינון, שבה נטען כי הוא "מצוי בניגוד עניינים חמור". עורכי הדין של הליכוד מסבירים בעתירה כי : "היועץ המשפטי לכנסת ובת זוגו חתמו על הסדרי ניגוד עניינים, לפיהם היועץ המשפטי לכנסת לא יטפל בעניינים בהם מטפלת בת זוגו". בליכוד מאשימים את ינון כי,"היועץ המשפטי לכנסת פועל למרבה הצער בניגוד גמור להסדר ניגוד העניינים עליו הוא חתום ובניגוד גמור להסדר ניגוד העניינים עליו חתומה בת זוגו, וזאת בניגוד גמור לדין ובאופן המערער את אמון הציבור במוסד החשוב של היעוץ המשפטי לכנסת".

היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון הודיע לבית המשפט כי למרות העובדה שהעותרים לא ביקשו צו ביניים נגד פרסום חוות הדעת, הרי שלמען הזהירות הוא מעדכן מראש את בית המשפט כי בכוונתו לפרסם את חוות דעתו בשעה 16:00. נוכח הודעת היועץ המשפטי של הכנסת על דחיית מתן חוות דעתו, מסיבת העיתונאים של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין תידחה ותתקיים בשעה 17:00, שם יודיע על החלטתו בנושא, לאחר שישמע את חוות הדעת שיגיש היועמ"ש.

בהמשך הגיש הליכוד בקשה לבית המשפט העליון שייתן צו ארעי למניעת פרסום חוות דעתו של יועמ"ש הכנסת איל ינון בנוגע לסמכותו של יו"ר הכנסת למנוע את קיום דיוני החסינות, עד לבירור העתירה שהגיש הליכוד הבוקר בטענה לניגוד עניינים של ינון. "קיימת מסורת של התנהגות באיפוק ובריסון, כאשר עניין מועבר להכרעת בית משפט נכבד זה, במיוחד כאשר העתירה מופנית כלפי היועץ המשפטי לממשלה. במקרים מעין אלה, אין צורך במתן צו ארעי והיועץ גוזר על עצמו איפוק ללא צורך בצו".