אני מבין שאלתר שהשתתף בארוע הוא באותו רמה כמו רמ"א