במוצש"ק פרשת ויחי נערךמעמד סיום הש"ס בחצר הקודש נדבורנה אלעד בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א - צילום: רפאל מורפורגו