הערב יערך מעמד סיום הש"ס דף היומי בשילוב סעודת ההילולא להגה"צ גאב"ד נוה אחיעזר זצוק"ל. המעמד יערך בבית המדרש הגדול "היכל אברהם צבי" בשכונת נוה אחיעזר בבני ברק, בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, אשר יגיע במיוחד לחזק ולרומם את קרן התורה בשכונה.

הערב, אור לח"י בטבת ימלאו שמונה שנים להסתלקותו של הגאב"ד זצוק"ל. הגאב"ד הגרמ"י ווייס זצוק"ל נולד בז' בחשון תרפ"ד בעיר סאטמאר לאביו הגה"צ המפורסם רבי אברהם צבי ווייס זצוק"ל דומ"צ בעיר ואח"כ גאב"ד נוה אחיעזר. הרב זצ"ל היה מבחירי תלמידי הגה"ק ה'דברי יואל' מסאטמאר, ה'אמרי יהודה' מסעקעלהיד והמהר"ם בריסק מטושנאד. הוא היה מהמסתופפים בצל ה"חקל יצחק" מספינקא זי"ע הי"ד, ואף זכה להסתופף בצעירותו בצל ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זי"ע. כבר בבחרותו הוסמך להוראה מבעל ה'בנין דוד' מאוהעל ומבד"צ מונקאטש, ונבחר לכהן ברבנות עיירת קומלוש (שליד האלמין). וכיהן שנים כרב ור"מ בבית המדרש לצעירים 'ירושלים' בבני ברק, לאחר פטירת אביו הגה"צ רבי אברהם צבי ווייס זצ"ל בג' סיון תשל"ט, הוכתר כממלא מקומו ברבנות שכונת נוה אחיעזר בה כיהן ברמה כל"ג שנים עד לפטירתו בח"י טבת תשע"ב.

במסגרת סעודת ההילולא השנה, יערך כאמור מתוך שירה וזמרה המעמד הגדול של "סיום הש"ס דף היומי" בבית המדרש המרכזי, בו מתקיימים מדי יום שלושה שיעורי דף היומי, אשר נמסרים ע"י רבנים ת"ח מופלגים וידועי שם, אשר סוחפים קהל רב ללימוד הדף היומי. זאת מלבד שיעורי תורה נוספים אשר נערכים במקום במשך כל שעות היום.

הערב בשעה 7:00 תתקיים תפילת ערבית ולאחריה תחל סעודת המצוה בהיכל בית המדרש. סיום הש"ס ילמד ע"י הג"ר צבי גריינימן שליט"א, ותחילת מסכת ברכות ע"י הג"ר גרשון הנפלינג שליט"א ממגידי שיעור דף היומי בביהמ"ד.

התרגשות מיוחדת ניכרת בציבור, לקראת בואו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, אשר טורח במיוחד להגיע לחזק את לימוד התורה וקביעת עיתים לתורה בשכונה. כמו כן יגיע להשתתף הגאון רבי מאיר גריינימן שליט"א בעל ה"אמרי יושר", אשר בנו הוא אחד ממגידי השיעורים.

רב השכונה הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס שליט"א, בנו ומ"מ של בעל ההילולא, אשר מוסר גם הוא מידי יום ביומו שיעור דף היומי בביהמ"ד, ישא דברים לזכרו הטהור של בעל ההילולא וכן לכבוד המעמד הגדול של סיום הש"ס. כמו כן ישאו דברים מגיד המישרים המפורסם הרה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א, והגאון רבי חנוך טוביאס שליט"א רב ביהמ"ד דרכי שמואל וחתן הרב הגאב"ד זצ"ל.