הגה"ח רבי דניאל חיים אלתר שליט"א בן מרן בעל ה'פני מנחם' מגור זצ"ל השתתף במלווה מלכה אצל כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א באנטווערפן במוצש"ק ויחי תש"פ • באדיבות המצלם