בעיר ביתר עילית נערך מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י קהילת לעלוב בעיר, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובהשתתפות רבני העיר ובראשם המרא דאתרא הגרח"א וייס שליט"א