תוך כמה שנים הת"ת הזה הולך להיות מהגדולים באזור ירושלים,
טלז סטון מתפתחת בקצב ענק!!!
עוד מעט הולך להיות שם חמישה מגבילות בכל כתה.
מי שמכיר את טלזסטון מפעם לא מאמין איך היא נראית היום,