נערי המדרשייה של לב לאחים מטירת הכרמל בשיחת חיזוק אצל ראש ישיבת רינה של תורה הגאון הרב אברהם סטוארט שליט"א בכרמיאל • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ