.מאות מסלתה ושמנה של העיר אלעד השתתפו במעמד סיום הש"ס שהתקיימה בראשותו של ראש כולל "זכרון נפתלי הערץ" בעיר הגאון רבי יוסף אליעזר פרוכטר שליט"א אשר סיים את הש"ס במעמד מרגש ומוזיל דמעות

החל משעות הערב המוקדמות החלו המונים להגיע אל היכל הכינוסים ויז'ניץ בעיר אשר שם התקיים המעמד המפואר, גולת הכותרת הייתה ה'סיום הש"ס' שנאמר בהתרגשות רבה ע"י ראש הכולל כאשר הזמינו קודם לכן עם יצירה ייחודית מדהימה הבעל מנגן הרב יואל הרשקוביץ שליט"א שריגש בדבריו את הנוכחים.

במעמד השתתפו המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א. כ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א. כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א. הרה"צ רבי אהרן סופר שליט"א אב"ד ערלוי. הגאון רבי זושא הורביץ שליט"א רבני ואדמו"רי העיר, ראשיה וקרבנטיה אשר שבחו את ה'פנת יקרת' הכולל החשוב בעיר ואת ראש הכולל אשר משקיע את כל כולו להצלחת האברכים שיתעלו בתורה והלכה.לאחר סיום הש"ס יצא כולם לריקוד לכבודה של תורה ונשאר חותם דקדושה להמשך התעלות של אברכי הכולל בלימוד התורה.