מעמד מפואר של סיום הש''ס נערך בחצר הקודש ספינקא במרכז החסידות ברח' דונולו בבני ברק בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א.