מאות השתתפו ביום שלישי השבוע במעמד המרומם של "סיום הש"ס" שע"י מערך שיעורי הדף היומי בביהמ"ד הגדול "היכל אברהם צבי" בשכונת נוה אחיעזר בבני ברק, שבראשות רב השכונה הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס שליט"א, אשר שולב עם סעודת ההילולא לרגל יום השנה השמיני למרא דאתרא הקודם הגה"צ רבי משה יעקב ווייס זצוק"ל.

כבר זמן רב לפני תחילת האירוע התמלא ביהמ"ד וסביבותיו במאות איש אשר באו להשתתף בשמחת התורה, ובראשם חתני השמחה, עשרות מסיימי הש"ס בארבעת שיעורי דף היומי המתקיימים בביהמ"ד במהלך היממה.

המעמד נפתח ע"י מנחה הערב הגאון רבי חנוך טוביאס שליט"א רב ביהמ"ד דרכי שמואל ב"ב, חתנו של הרב בעל ההילולא זצ"ל, אשר תיאר בצבעים חיים את מסירותם של לומדי השיעורים בהתמדה ובקביעות יום יום ללא הפוגה. לאחר מכן מסר הג"ר צבי גריינימן שליט"א את הקטע האחרון במסכת נדה, ולאחר הקדיש שנאמר ע"י המרא דאתרא הרב ווייס, פצחה התזמורת בשירי שמחה לכבודה של תורה וקהל ההמונים פתח בריקוד נלהב.

שיאו של המעמד היה עת נכנס לביהמ"ד מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, אשר הטריח עצמו להגיע לחזק ולרומם את כבוד התורה ולומדיה. לקול שירת ימים על ימי מלך תוסיף התיישב מרן שליט"א על בימת הכבוד כשקהל ההמונים מצטופף לשמוע את דבר ה', ופתח במשאו בו עמד על הזכות העצומה שבכל שמחה של מצוה, והזכיר לשון רבינו יונה "יגדל וישגא מאד שכר השמחה על המצוות", ובפרט בשמחת התורה וכבוד התורה, שבזה מראים לבורא עולם איך שמחשיבים את המתנה הגדולה שקיבלנו בחסד ה' תורה מסיני. הוא סיים בברכות לכל הנאספים לכבודה של תורה, שימשיכו להרבות פעלים בלימוד התורה ולהיות דבוקים בתורה ובמצוות ולכבד את התורה.

לאחר יציאת ראש הישיבה שליט"א, נשא דברים נרגשים מגיד המישרים הרה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א, בדברין הנלהבים עמד על יחודיותו של בית המדרש המהווה מרכז תורני לכל הסביבה, ותיאר את השפעתה של התורה הק' לרומם את האדם ואת השייכות שיש לכל יהודי לתורה. הוא ריתק את הקהל כשסיפר כי בשנים האחרונות פגש יהודי מנכ"ל מפעל גדול אשר סיפר לו כי עד זמן לא רב לא שמר תורה ומצוות, וכאשר נודע לו שבשכנותו נמסר מדי ערב שיעור דף היומי, הלך מסקרנות להשתתף בו, וכך הגיע במשך כמה שבועות בגילוי ראש, ובתוך זמן קצר החל לקלוט היטב את הנלמד ואף זכה לכוון לקושיות האחרונים, דבר זה הפליא אותו מאוד, שכן מנסיונו בלימודים האקדמאיים ידע כי לכל מקצוע נדרש זמן רב בכדי להכנס לעניינים. וכשהביע את פליאתו בפני מגיד השיעור, הסביר לו הלה כי התורה הקדושה מאירה פניה לכל יהודי החפץ ללומדה ומגלה לו את סודותיה. דבר זה ריגשו מאוד ובתוך תקופה קצרה הפכו הוא ומשפחתו לשומרי תורה ומצוות.

בקשב רב האזין הציבור לדבריו של בעל ה"אמרי יושר" הגאון רבי מאיר גריינימן שליט"א בן-אחותו ותלמידו של מרן החזו"א, אשר בדבריו עורר על חשיבות הזמן וחשיבות כל דקה ודקה, שניתן ללמוד מההלכה שמחללין שבת בשביל שיחיה אפילו דקה אחת, וכן מהדין של המקדש ע"מ שאני צדיק גמור שאמרינן שאולי באותה דקה היה נחשב לצדיק, ולכן צריך להזהר שלא לבטל מזמן השיעור ע"י טרדות טלפונים וכדומה.
הרה"ג ר' יוסף חיים שימל שליט"א כובד בסיום הש"ס משניות שנלמד ע"י מתפללי ביהמ"ד לע"נ זקינו הגאב"ד בעל ההילולא זצ"ל, ולאחר מכן רקד הקהל במשך דקות ארוכות שירי הודאה ושמחה על הזכיה המיוחדת לגמרה של מצוה.

אחר כך נשא דברים המרא דאתרא הגרי"י ווייס שליט"א, בדבריו עמד על המילים בהם מסתיים הש"ס "תדב"א כל השונה הלכות בכל יום וכו', כשהוא מציין את דברי התוס' על אתר שכתבו שברייתא זו נוספה כדי לסיים בדבר טוב, הרב עמד על כך שבגמ' מגילה הובאה ברייתא זו בהשמטת המילים "בכל יום", וביאר כי בשעת חתימת הש"ס, כשנוכחו מסדרי הש"ס בהיקף העצום של יצירתם חששו פן ירתע הלומד מהכמות העצומה, ולכן הוסיפו ברייתא זו כשהם מוסיפים בה את המילים "בכל יום", ללמדנו שאין להרתע מהיקפו הגדול של הש"ס, שכן אם נלמד בעקביות "בכל יום" דף אחר דף, הרי שלבסוף נזכה לסיימו כולו. הוא הזכיר את חלקו הרב של אביו הגאב"ד זצ"ל בהקמת ביסוס ומסירת שיעורי תורה בכמה וכמה בתי כנסת ובפרט במקום זה, ולכן מתאים מאד לערוך את המעמד הזה ביום היארצייט שלו.

לאחר מכן עברו עשרות משתתפי השיעורים לפני הרב וקיבלו מידיו בקבוק יין ומכתב ברכה מיוחד, ומאידך ארבעת מגידי השיעור קיבלו גביעי כסף מהודרים מתנת משתתפי השיעורים.

דברי נעילה השמיע הגאון רבי חנוך טוביאס שליט"א, אשר השמיע מדברי תורתו של חותנו הגאב"ד זצ"ל, אשר נשא בבחרותו בימי השואה האיומה, עת גוייס עם עוד מאות בחורי ישיבה לעבודות כפיה בצבא ההונגרי, ונשא בפניו חבריו דברי חיזוק עה"פ "איש וביתו באו", כי בני ישראל בהגיעם למצרים וידעו כי כאן תוטל עליהם הגזירה של "ועבדום ועינו אותם" לקחו להם למשל את תהליך בנייתו של בנין, כאשר במהלך הבניה בעל-הבית נאלץ ע"י הפועלים לעבור ממקום למקום, אולם בהתכונן הבית על תילו ילכו הפועלים איש לצריפו, ובעה"ב ישאר בארמונו, וכן עם ישראל במהלך הגלות ותיקון העולם גולה הוא ממקום למקום, אך בהשלמת התהליך ישב הוא בארצו בטח וכל הגויים יאבדו.

את המעמד כיבדו בהשתתפותם בין השאר: כ"ק האדמו"ר מלינסק שליט"א, הג"ר יואל טוביאס שליט"א אב"ד שיכון ו', הג"ר שלמה מחפוד אב"ד בד"צ "יורה דעה", הג"ר ירחמיאל אונגרישר שליט"א ראש ישיבת בית מדרש עליון, הג"ר חיים הורוביץ שליט"א אב"ד פאביניץ ומרביץ תורה בשכונה, הג"ר חיים דרור שליט"א רב מרכז בעלי מלאכה והג"ר יצחק מאיר ליברמן אב"ד בשבילי אורייתא, ועוד.