עשרות בחורים תלמידי ישיבת אש התורה התכנסו בבית מדרשו של האדמו"ר מביאלה שליט"א בבני ברק לשמיעת דברי הדרכה וחיזוק. הבחורים המגיעים ללמוד בישיבה מכל רחבי ארצות הברית ואירופה האזינו בקשב רב למשא הקודש שתורגם לאנגלית ע"י המנכ"ל הרב משה אליעזר פרידמן הי"ו • צילום : דוד קשת 

קדושה מביאה לידי עשירות, בדברי תורתו ציין הרבי את דברי הפסוק "ויוסף היה במצרים" כי התורה מלמדת את כל יהודי כאשר הוא יורד למצרים = לגלות בין הגוים, ויוסף היה במצרים, גם במצרים הוא נשאר יוסף בשמו, לשונו ומלבושו, כך אתם בחורים יקרים אתם נמצאים עתה בארץ הקודש לתקופת לימודים קצרה ובאמריקה כל אחד יודע כשנוסעים ליריד לא מבזבזים את הזמן, כל רגע שווה מיליוןנים, גם אתם נצלו כל רגע בישיבה הקדושה הנמצאת בארץ הקודש, בעיר הקודש, מול קודש הקדשים, ומיוסף הצדיק תקחו דוגמא כשם שהוא נלחם ביצר הרע וניצח גם אתם השקיעו עצמכם בתורה ובקדושה וכשם שיוסף הצדיק נבחר להיות מושל בכל ארץ מצרים גם אתם כל אחד ואחד המקבל עליו עול תורה יזכה להתברך בהצלחה ברוחניות ולעשירות כיוסף הצדיק.

מעמד הלחיים לרגל סיום המסכת ברכות לבחורי הישיבה נערך בבית מדרשו כשלאחריו זכו רבני הישיבה ותלמידיה לברכה אישית כשכל אחד מהם קיבל מטבע קודש לברכה וברכה והדרכה אישית שתלווה כל אחד מהם לכל ימי חייו. קחו עמכם דברים את האש אותה אתם רוכשים בישיבת "אש התורה" עליכם לקחת עמכם בשובכם לבתיכם בבכל מקום שהוא.