מעמד מפואר של סיום הש"ס התקיים בשבוע שעבר ללומדי ומשתתפי השיעורים בביהמ"ד 'טשארנאביל' בעיר אשדוד במעון קדשו של כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א • הנחה את המעמד הרב דוד רוזנברג יו"ר מכון עולמות ונשאו דברים מגידי השיעורים הרב בנימין טוביה שטיין והרב דוד נתנאל שוורץ בעל פלאי התורה • צפו