את השבת האחרונה פרשת 'שמות' שבת כ''ק האדמו''ר מנדבורנא צפת שליט''א בעיר התורה בני ברק לרגל שמחת הברית לנכדו בן לבנו יחידו. במהלך השבת ערך כ''ק האדמו''ר את השולחנות והתפילות בבית המדרש דחסידי לעלוב הממוקם בשיכון ה' בבני ברק

כ"ק האדמו"ר מנדבורנא צפת שליט"א הגיע השבת פרשת שמות לעיר בני ברק, שם שבת לרגל השמחה בבית בנו יחידו הגה"צ רבי משה מרדכי לייפער שליט"א עם הולדת בנו בשעטו"מ.

במהלך השבת ערך כ"ק האדמו"ר מנדבורנא צפת שליט"א את עריכת השולחנות והתפילות בבית המדרש דחסידי לעלוב הממוקם בשיכון ה' בבני ברק בהשתתפות קהל חסידיו שבאו לשהות במחיצתו של רבם בשבת ה'ברית' לנכדו.

בשבת בבוקר לאחר תפילת השחרית ברב עם, התקיימה שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר שליט"א בהשתתפות קהל חסידיו ועשרות מתושבי העיר שבאו לשמחה הגדולה, במהלך השבת שהה במקום גם כ"ק האדמו"ר מלעלוב ב"ב שליט"א שהינו גיס של כ"ק האדמו"ר מנדבורנא צפת שליט"א והשתתף בשמחה הגדולה.

את ה'סעודה שלישית' ערכו שני האדמורי"ם יחד כאשר הם נושאים מדברי תורתם לקהל החסידים, כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א נשא דברים במשנתו של בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זיע"א לרגל יום היארצייט שיחול ביום שני השבוע.

צילום: דוד קשת