סיום הש"ס ושבע ברכות בחצר הקודש בערגסאז • גלריה

שמחת השבע ברכות וסיום הש"ס בשמחת השבע ברכות בבית לעלוב - דאראג • בערגסאז • החתן בן הרב אפרים פישל רוזנפלד שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מבעגסאז שליט"א • הכלה בת הרה"צ רבי יוסף בידרמן שליט"א מלעלוב. השמחה נערכה באולמי דושינסקיא בית שמש.

כתבות נוספות בנושא:

פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון • צפו
שיעור לשב"ק פרשת לך לך • הרב שניאור זלמן לוריא
והתענג על ד' ויתן לך משאלות לבך • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
מאורות לפרשת לך לך • הרב מאיר נעמן
  • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

    תוכן מקודם

  • ''ההורים הותירו אותנו לבד ברחוב - עברנו חיי סבל נוראיים": הכלה במונולוג מצמרר

    תוכן מקודם

  • הכירו את "הנשר" שיעזור לכם לצאת מתקופת הגיוס הקשה- כנס חובה

    תוכן מקודם

  • מבצע מדהים! 150 זוכים במארז עמק מפנק עד הבית, לחצו פה!

    תוכן מקודם

במוצאי שבת פרשת ויגש – התקיים בבית שמש המעמד החגיגי לכבודה של תורה עם סיום הש"ס שנערך ע"י קהילת 'בערגסאז'
בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א

שמחת התורה התקיימה בשירה ובזמרה וברוב עם הדרת מלך בהשתתפות אדמור"י ורבני העיר וראשי ישיבות, וכן אורחים חשובים שטרחו את עצמם והגיעו מרחוק כדי לפאר ולרומם את המעמד הגדול – שהתקיימה באולמי דושינסקיא ברחוב ר' יהושע, ובשילוב השבע ברכות לנכדו הגדול של כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א – בן לחתנו הרה"צ ר' פישל רוזנפלד – בנו של כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א,

הציבור הנכבד ישב שעות ארוכות והאזין לדברי התורה ליד שולחנות ערוכים בטוב טעם ובצירוף סעודת מלוה דמלכא לקהל ההמונים שבאו לחלוק כבוד ללומדי התורה ובליווי תזמורת מורחבת, שהעלה את הציבור טפח וטפחיים מעל הקרקע.
המעמד התייחד בזה שזכו לברך על סיום הש"ס את הברכה 'שהשמחה במעונו' שהתלבטו בה רבות הפוסקים אם חייבים לברך אותה על סיום מסכת,

בפתיחת המעמד התכבד הגה"צ רבי בן ציון וואזנר שליט"א – אב"ד קהילת שבט הלוי בעיר, שאף השמיע דברים חוצבים של אביו הגדול פוסק הדור בעל שבט הלוי זצ"ל, מה שזכה לשמוע אותם מפיו של הגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל אב"ד לובלין ויוזם הרעיון של דף היומי בשבחה של סיום הש"ס בסדר דף היומי.

את הסיום ואת ההדרן השמיע הרה"צ רבי יצחק פאלאק שליט"א בן כ"ק האדמו"ר שליט"א – שהרחיב על גודל שמחת התורה שיש לכל אחד – במיוחד אחרי שהיה זה יגיעת התורה של שבע שנות שובע – ושנות רעב יחד, ובהם זמן זמנים טובא, שלא הרי זה כהרי זה והצד השוה שבהם זה שהחיינו וקיימנו והגיענו ללילה הזה שהוא כיום יאיר בשמחת התורה יחד עם כל כלל ישראל בכל קצוות תבל.
ובאמירת הקדיש אחר הסיום התכבד הגה"צ רבי מעכיל גולדמאן שליט"א מזווהיעל – ביתר לע"נ חותנו הגה"צ רא"צ רומפלר זצ"ל שהיה עכשיו השלושים לפטירתו.

התחלת הש"ס במחזור החדש היה ע"י כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א – שהרחיב את הדיבור בשבחה של אגו"י על שזכתה להיות אכסניה גדולה של תורה בכל מקום בעולם בהפצת הרעיון של דף היומי, ועל ההזדמנות הגדולה שעומדת כעת לפני כל אחד ואחד להצטרף יחד ללגיונות של צורבים וזקנים בהתחלת מס' ברכות – והיחודיות של לימוד דף היומי שזהו כבחינת יעקב חבל נחלתו, שכל אחד אפילו הוא עומד רחוק מראשו של החבל אבל כל זמן שמנענע אותה – אז אפילו שהוא עומד למטה והוא רחוק מאוד מהראש של החבל, בכל זאת הוא זוכה שכשמנענע אותה מלמטה הוא מנענע בזה את כולה, כן הוא גם כן בלימוד הש"ס על פי סדר דף היומי שכל אחד הלומד אותו ואפי' שלא זכה ללמוד אותו בעיון ובהבנה כ"כ, בכל זאת הוא נותן בזה חיזוק לאחרים וזוכה שלימודו יחשב כאילו למד את זאת עם הרבים יחד – אף שלמדו רק לעצמו ושכרו הוא עד מאוד, כן שילב בדבריו את התחלת הש"ס שמתחילה בקבלת עול מלכות שמים עם פר' השבוע שיעקב אבינו בגודל אהבתו עשה ג"כ כך כשנפגש עם יוסף, וכן הרחיב את הדיבור על שמתחיל המשנה מאימתי קורין את שמע – משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ובגמ' מקשה למה לא אמר בפי' שהוא הזמן של צאת הכוכבים, ואפשר שהוא בכדי להזכירנו בזמן שמחה לעשות זכר לחורבן כנפסק בשו"ע על הבונה בית חדש וכדו' שמשאיר ד' על ד' ללא סיד, 'ואין לך שמחה גדולה יותר מהתחלת הש"ס' שנזכור בזה את הזמן של הכהנים בעבודתם, כן שילב את סיום הש"ס עם תחלתה. והרעיף טללי ברכה לכל מסיימי הש"ס ולהמתחילים אותה מחדש שיזכו לברך על המוגמר בסליקא לה מס' נידה הוא ההרחקה שיש כעת מהשכינה הק' עם ביאת משיח צדקנו.

דבר הקודש לכבוד המעמד ולכבוד לומדי ומסיימי הש"ס נשא כ"ק מרן אדמו"ר מדאראג שליט"א – שביטא בדבריו על השמחה הגדולה ששורה בעולמות העליונים כדאיתא במד' שאין שמחה כשמחת התורה, על ידי הקביעות עתים לתורה כמה יגיעה צריך לזה וכמה מסטינים עומדים לו לאדם בדרך זה – ועד כמה חשוב הוא בשמים הלימוד של אפילו מסכת אחת, על אחת כמה וכמה כשזכו ולמדו את כל הש"ס כולה – עד כמה מליצי יושר זה מביא על כלל ישראל ביום גדול הזה ובוודאי שהוא משפיע שפע של קדושה לעיר בית שמש ולתושביה שיזכו לגדל את בניהם בדרך התורה והמסורה מדור דור, כן החדיר רשפי אש קודש בלבות השומעים והלומדים שהתאספו לערב נעלה זו עד כמה התורה הוא חיינו והיגיעה בה הוא לנו למגן ולמחסה בכל עת ועי"ז זוכים לכל מיני השפעות הן בפרנסה והן לכל מיני ברכות ובלימוד דף היומי רואים ההפסד הגדול של ביטול יום אחד בבחינת אם תעזבני יום – יומיים אעזבך, כן שילב בדבריו בין שמחת חתן וכלה שהוא קיום העולם כי לא לתוהו בראה אלא לשבת יצרה, וכן הוא גם שאין להעולם הזכות להתקיים אם לא ע"י התורה בקדושה ובטהרה ועולם ללא תורה הוא לא עולם.

דבר הקהילה לכבוד הערב השמיע הגאון הנודע רבי אשר שוורץ שליט"א, מרבני ביהמ"ד ובעהמ"ח מעדני אשר, שהרחיב על גודל הענין של שמחת חתן וכלה – שזוכה בזה לתורה והוא הסגולה הגדולה כעת למתחילים את הש"ס מחדש שיזכו כולם להשתתף יחד עם גמרה של תורה בעוד שבע שנים, כן שיזר בדבריו רעיונות נפלאים איך לשנן בכל יום את הדף של אתמול פעמיים ושלוש ועי"ז יזכו שיזכרו את הלימוד היטב ולדמות מילתא למילתא.

עם סיום המעמד יצאו כל הציבור – יחד עם חתני התורה בריקוד סוער ומרגש ובשלוב של שירי קודש – ושירי שמחה לרגל שמחת השבע ברכות, ובתפילה ותקוה שיתרבו לומדי הדף היומי לא רק אצל המוני העם – אלא גם אצל הציבור בני תורה, ובוודאי שלא ישכח ערב זו מהמשתתפים הרבים שקבלו עליהם את הנעשה והנשמע שאמרו כאחד, ופתחו וענו ה' אחד – שהוא בהתחלת הש"ס במאימתי קורין את שמע.

כמו"כ השתתפו כ"ק מרנן האדמורי"ם מוויז'ניץ בי"ש, מלעלוב, מדזיקוב ויז'ניץ, מקאלבסוב, מבערגסאז – ב"ב, מנחלת אהרן, מלעלוב בי"ש, משאץ, מזוויעהל – ביתר, וכן הרה"צ רא"מ רוקח בן כ"ק האדמו"ר מבעלזא שבא בשליחות אביו, הגר"י רוזנברג רב דקרית הרמ"א, הגר"נ קופשיץ אב"ד דנחלה ומנוחה, הגר"י ניישלוס – אב"ד דסארדהעלי, הגרח"א מונדרר מקוסוב, הגר"ק וייס רב דקהילת וויזניץ, הגר"א פינק רב ביהמ"ד בית גדליה דחסידי בעלזא והגרמ"ד וועטנשטיין מרבני קהילת בעלזא, הגרפ"ט בינדר רב דקהילת צאנז, הגר"ה איינהורן רב דקהילת סקווירא, הגרא"י קאהן מתולדות אברהם יצחק, הגרמ"י ויגדער ר"י אהלה של תורה, הגר"פ בלוי ר"מ ביהמ"ד מזרח שמש, הגר"י ליבוביץ מו"ץ דקהילת דזיקוב-ויזניץ, הגר"ד פרידמן ר"מ ישיבת בעלזא, הגר"ש הרשקוביץ ר"כ וויזניץ, הגר"מ פריד רא"כ ומח"ס וישמע משה, הגר"י בידרמן ר"מ ישיבת מיר, הגר"מ פאנעט רב ביהמ"ד דעעש, ועוד

כתבות קשורות

פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון • צפו
שיעור לשב"ק פרשת לך לך • הרב שניאור זלמן לוריא
והתענג על ד' ויתן לך משאלות לבך • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
מאורות לפרשת לך לך • הרב מאיר נעמן
פינה לשבת: מי קבע שאין יאוש בעולם כלל • הרב יעקב שלמה לוי • צפו
שבוע אחרי שבוע: שוב פיגוע בתוך מסגד באפגניסטן • צפו
בלי בושה: ליברמן משנה את החוק כדי שלא ייאלץ לדאוג לבריאות הציבור
האזינו: 'חדשות JDN' וגאולה FM במשדר שינעים לכם את ההכנות לשבת
תיעוד מטריד מאסון מירון ותקיפת החסידים • עשרת הסרטונים הנצפים
בהנחיית משרד המשפטים: איווט ייאלץ להשתתף בישיבות קבינט הקורונה
חשש לזליגת חומר ביטחוני סודי מוועדת החוץ והביטחון לידי גורמים עוינים
במשרד הבריאות מזהירים: "התחלואה עלולה לעלות שוב בחורף"
אסיר ציון בכלא הליכודי / יוסף טיקוצ'ינסקי על ההחלטה של אדלשטיין
פרשת לך לך • צפו בשיחתו של רבי בן ציון מוצפי שליט"א
פרשת לך לך • המגיד הירושלמי רבי אשר דרוק • צפו
תּוֹרָה מִצִּיּוֹן • הגרש"מ עמאר בשיחה על פרשת לך לך
כזה עוד לא היה: בר מצווה מרגשת ל-750 יתומים • תיעוד
חידושים נפלאים לפרשת לך לך • הרב דוד חבושה • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו