שמחת פדיון הבן לנכד הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן ר"י זוועהיל שליט"א בן להרב מאיר גולדמן חתן האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א מזידיטשוב • הכהן הפודה בן כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"ב שליט"א.