קהל חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגראד התכנסו ביום שלישי בערב לסעודת ההילולא במלאת י"ג שנים להסתלקותו של כ"קהאדמו"ר בעל האריה שאג מצאנז ז'מיגראד זצוק"ל בראשות נכדו מ"מ כ"ק אדמו"ר שליט"א ואחיו הרב שליט"א אדמו"רים ורבנים • צילום: יהודה פרקוביץ

במהלך הערב נערך סיום הש"ס שנלמד במשך השנה לע"נ ע"י נכדו כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן נשאו דברים כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א והגרש"א שטרן שליט"א. השנה התקיימה סעודת ההילולא באולם בית הכנסת הגדול ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. ביום רביעי בשעות הצהרים עלו לציונו הק' בהר הזיתים בירושלים.