סוף סוף קול שפוי
גדול אמיתי הוא מי שמבחין בין עיקר, לבין טפל-חשוב ככל שיהיה