ביקור מרומם ורב רושם של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א התקיים הבוקר בישיבה לצעירים "שפתי חיים" בהר נוף בראשות הגר"ש זעפרני והגר"ש ישראל ראש מוסדות "אור חדש" • צילום: יעקב כהן
מרן שליט"א התקבל בשירת ימים על ימי מלך על ידי תלמידי הת"ת שנעמדו בשורות ברחבת המוסדות. לאחר ברכת כהן שבירך מרן את תלמידי ת"ת אור חדש, נכנס מרן להיכל בית המדרש בישיבה. ומסר שיעור ושיחת חיזוק שבמרכזה הדגיש את חשיבות עמל התורה: "העמל והיגיעה בתורה הם החשובים ולא ההספק. בשמים לא סופרים דפים, סופרים שעות".
בסיום שיבח את רבני הישיבה ותלמידיה על רוממותם וגדלותם ששמם יוצא למרחוק.