קהל תומכים ונדיבים השתתפו במוצש"ק בדינר השנתי בראשות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א וראשי ורבני השיבה • צילום: שוקי לרר